Adres naszej szkoły: ul. Armii Krajowej 1, 73-107 Stargard Szczec., tel. 091 576-07-68, e-mail: poczta@sp6stargard.net
 
Dofinansowanie z EFS
w naszej szkole...

WEJDŹINDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III

 
 

 
 

 

"...Nie płaczcie nad moją nieobecnością, czujcie się blisko mnie i mówcie do mnie jeszcze. Będę Was kochał z Nieba, jak kochałem na Ziemi..."

Jan Paweł II

Na zawsze w naszych sercach!!!
 
 

POPIERAMY AKCJĘ
BYKOM STOP!!! EDUKURIER
 
 
SONDA
Kto odwiedza naszą stronę? Jesteś...

 
 
ARCHIWUM
WIADOMOŚCI


STYCZEŃ 2015LUTY 2015MARZEC 2015KWIECIEŃ/MAJ 2015CZERWIEC 2015


 

Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2016r.
Administratorem strony jest p. Małgorzata Osak - Fidelus

UWAGA!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej proszeni są o pilne złożenie oświadczenia woli przyjęcia w postaci pisemnej w sekretariacie szkoły.

AKTUALNOŚCI SZKOLNE


Wiadomość: XV KONKURS „ZDROWY ŚWIAT – ZDROWY CZŁOWIEK”.

20 kwietnia odbył się w naszej szkole międzyszkolny konkurs wiedzy „Zdrowy świat – zdrowy człowiek”. Przygotowały go: p. Żaneta Wieteska-Zygoń i p. Iwona Karpicka. Do konkursowych zmagań zgłosiły się drużyny z siedmiu szkół.
Celem konkursu jest propagowanie zachowań prozdrowotnych i proekologicznych oraz zwracanie uwagi uczniów na ścisłą zależność między stanem środowiska, a stanem zdrowia człowieka. Konkurs składał się z 8 różnorodnych konkurencji.
Uczniowie m.in.: rozwiązywali test i krzyżówkę, tworzyli jadłospis oraz apel zachęcający rówieśników do oszczędzania zasobów naturalnych, segregowali odpady i odpowiadali na wylosowane pytania. Wszystkie drużyny walczyły dzielnie. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i rozmaitymi umiejętnościami. Oprócz sprawdzenia samych siebie, mieli też okazję porównać się z kolegami z innych szkół. Ostatecznie zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 i to ona zdobyła puchar.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców działającą w naszej szkole.

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce – SP 4
II miejsce – SP 6
III miejsce – SP 3

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

Ż. Wieteska-Zygoń

GALERIA ZDJĘĆ
Wiadomość: ĆWICZ UMYSŁ

W ramach Tygodnia Zdrowia p. Beata Mikołajczyk przeprowadziła zajecia relaksujące w kl. IIIA.

A. ChwesiukGALERIA ZDJĘĆ
Wiadomość: POCZYTAJ MI MAMO...

Jak co środę klasa IE przeniosła się w niezwykły świat - świat baśni. Tym razem w tę podróż zabrała nas mama Klaudii - Pani Aneta Dąbrowska, czytając "Len" i "Pewna wiadomość" H.Ch. Andersena. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali kolejnych baśni znanego im już pisarza.
Serdecznie dziękujemy Pani Anecie i z niecierpliwością czekamy na kolejnych gości, którzy odwiedzą naszą klasę.

A. Olejnik

GALERIA ZDJĘĆ
Wiadomość: ZAJĘCIA KL. IE W OŚRODKU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

11 kwietnia 2016 klasa IE wybrała się do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie.
Uczniowie mogli dowiedzieć się dla kogo i w jakim celu WTZ funkcjonuje. Dzięki wizycie w tej placówce dzieci poszerzyły wiedzę na temat życia i pracy osób niepełnosprawnych. Uczniowie byli pod wrażeniem prac, które wykonują uczestnicy. " Oni mają niesamowity talent, nawet mój tata takiego nie ma!"- powiedział jeden z uczniów. Po obejrzeniu wszystkich pracowni zabraliśmy się za modelowanie z gliny. Najpierw wykonaliśmy odbicie naszych rąk, a później "kosmiczne zwierzątko". Nie była to wcale taka łatwa praca, ponieważ już na początku ciężko nam było rozwałkować glinę. Ale nie poddaliśmy się i wykonaliśmy piękne pamiątki. Może komuś w najbliższym czasie je podarujemy?
Wizyta w Warsztacie Terapii Zajęciowej nie tylko poszerzyła naszą wiedzę na temat osób niepełnosprawnych, ale także nauczyła nas otwartości i jeszcze większej tolerancji.

A. OlejnikGALERIA ZDJĘĆ


Wiadomość: ZAJĘCIA KL. IIIA W OŚRODKU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Zajęcia w Ośrodku Terapii Zajęciowej dla uczniów klasy IIIa były kolejnym doświadczeniem wzbogacajacym wiedzę i umiejętności praktyczne. Poznali maszyny i technikę obróbki drewna, szkła, rodzaje gliny i piece do wypieku oraz pracownię krawiecka, komputerowo-graficzna i gospodarczą. Po zwiedzeniu ośrodka dzieci przystąpiły do pracy w glinie. Każdy mógł wykazać się inwencja twórczą i wykonać niepowtarzalną pracę.
Pełni wrażeń i podziwu dla osób z niedostosowaniem społecznym wrócili do szkoły.

A. Chwesiuk

GALERIA ZDJĘĆ
Wiadomość: TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA W KLASACH I-III.

W dniach 12.04. - 18.04.2016r. w klasach I-III realizowano zadania promujące zdrowie, zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie i zdrowe zachowania. Kształtowano i utrwalano dobre nawyki. Odbyły się zajęcia z p. pielęgniarką i z lekarzem oraz konkursy.

12.04.2016 r. - "Każdy się dowie, czym jest zdrowie."
Tematyka, zagadnienia:
-Kiedy mówimy, że jesteśmy zdrowi? Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
-Czym jest zdrowie? Jakie czynniki mają wpływ na zdrowie człowieka?
Zadania klasowe:
Wykonanie pracy zbiorowej pt.: "Zdrowie".
Nauka piosenki o tematyce zdrowotnej.
13.04.2016 r. - "Dbamy o swoje zdrowie."
Tematyka, zagadnienia:
-Zdrowe i niezdrowe odżywianie. -Wartości odżywcze owoców i warzyw.
Zadania klasowe:
Przygotowanie i degustacja różnorodnych kanapek, surówek, sałatek owocowych i warzywnych.
14.04.2016 r. -"Zdrowie i bezpieczeństwo."
Tematyka, zagadnienia:
-Zachowanie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.
-Zasady udzielania pierwszej pomocy - lekcje instruktażowe z pielęgniarką p. M. Pasadyn Zadania klasowe:
Udział klas I i II w konkursie wiedzy o zdrowiu pt.: "Dbam o zdrowie"
15.04.2016 r. - "Ruch to zdrowie."
Tematyka, zagadnienia:
- Prawidłowa postawa ciała stojąca i siedząca.
-Aktywne spędzanie czasu. Uprawianie gimnastyki i sportów.
Zadania klasowe:
Wspólna gimnastyka na korytarzach pod kierunkiem nauczycieli dyżurujących.
Klasowe zabawy ruchowe i zawody sportowe.
18.04.2016 r. -"Gimnastyka ciała i umysłu."
Tematyka, zajęcia:
Rozwiązywanie zagadek, łamigłówek i krzyżówek.
Ćwiczenia Dennisona z p. B. Mikołajczyk
Zadania klasowe:
Udział w konkursie na najciekawsze przebranie: "Owoce i warzywa".
Udział w konkursie plastycznym: "Mój ulubiony sport".

Ż. Wieteska-Zygoń
WIADOMOŚĆ: WYNIKI KONKURSU "CZY WIESZ, KTO TO JEST?".

W tygodniu humanistycznym odbył się konkurs "Czy wiesz, kto to jest?".
Wzięli w nim udział uczniowie ze wszystkich klas I, II i III. Zadania miały trzy poziomy trudności. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące życia i twórczości niektórych wielkich Polaków, rozpoznać ich na portretach, wskazać dzieła poszczególnych twórców. Wszyscy starali się wypaść jak najlepiej.

ZWYCIĘZCY KONKURSU:

Karolina Marczuk - klasa 1A
Maciej Taraska - klasa 1B
Karol Kazimierski- klasa1C
Marek Kowalski - klasa 1D
Miłosz Starczyk - klasa 1E
Mikołaj Paradowski - klasa 2A
Zuzanna Wiśniewiecka - klasa 2B
Aleksander Duggan - klasa 2C
Maciej Stasiak - klasa 3A

GRATULACJE!

Ż. Wieteska-Zygoń
WIADOMOŚĆ: TYDZIEŃ HUMANISTYCZNY W KLASACH I - III.

W okresie 15.03. - 22.03.2016 r. w klasach I - III trwał Tydzień Humanistyczny, w czasie którego realizowano różnorodne działania mające na celu rozwijanie ciekawości poznawczej, wiedzy, umiejętności i zainteresowań uczniów. Każdemu dniu przyświecało inne hasło, któremu podporządkowane były zadania.
Legendy naszego miasta.
Pierwszy dzień Tygodnia Humanistycznego poświęcony był naszemu miastu. Wychowawcy przeczytali swoim uczniom wybrane legendy związane ze Stargardem. Opowiadali o mieście, jego historii i zabytkach. Wspólnie oglądano albumy i materiały promujące miasto. Uczniowie wykonali różne prace plastyczne. Były to ilustracje do wysłuchanych legend i rysunki stargardzkich zabytków. Reprezentacja klas III wzięła udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy o Stargardzie organizowanym przez SP 2.
Życie i twórczość Jana Brzechwy.
Kolejnego dnia uczniowie rozmawiali o życiu i twórczości naszego patrona. Słuchali, czytali i inscenizowali wiersze Jana Brzechwy. W klasach II i III trwały ortograficzne zmagania - uczniowie pisali dyktando. Przedstawiciele klas III wzięli udział w konkursie: "Mistrz Brzechwiarz".
Łamigłówki mądrej główki.
W klasach I, II i III rozwiązywano rozmaite zadania, m.in.:zagadki, rebusy, krzyżówki, szarady. Odbył się konkurs czytelniczy "Z Brzechwą na wesoło", w którym wzięły udział reprezentacje klas III.
Wielcy Polacy.
We wszystkich klasach I, II i III przeprowadzono konkurs pod hasłem: "Czy wiesz, kto to jest?" sprawdzający wiedzę o życiu i dokonaniach wybranych wielkich Polakach. Odbyły się też klasowe eliminacje do konkursu recytatorskiego: "Witaj Brzechwo".
Wiosenne spotkanie z panem Janem.
Wychowawcy rozmawiali z uczniami o budzeniu się przyrody z zimowego snu i nadejściu wiosny. Oglądali wiosenne kwiaty, obserwowali zachowanie zwierząt, rozpoznawali ptaki, które po zimie wróciły do kraju. Odbył się konkurs recytatorski "Witaj Brzechwo", w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas I - III wyłonieni w klasowych eliminacjach.
Wielkanocne tradycje.
Ostatni dzień poświęcony był polskim tradycjom Wielkanocy. W klasach rozmawiano o zachowanych zwyczajach, wykonywano prace plastyczne o tematyce świątecznej, ozdabiano klasy malowanymi pisankami, zajączkami, barankami. Po prostu wszyscy myśleli już o zbliżających się świętach.

Ż. Wieteska-Zygoń
Wiadomość: WYNIKI KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

14 kwietnia 2014 roku odbył się KONKURS ORTOGRAFICZNY zorganizowany ramach Tygodnia Humanistycznego O tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii rywalizowało 14 uczniów z klas IV-VI.
Ideą konkursu było nakłanianie do dbałości o poprawność ortograficzną i piękno mowy ojczystej. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie dyktanda pt.: "Ważki problem Ważki", podczas którego wykazali się bardzo dobrą znajomością zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Komisja w składzie: pani Agata Siwiec i pani Katarzyna Kuchta wyłoniła zwycięzców:

W klasach czwartych:

I miejsce i tytuł "Mistrza Ortografii" zdobyła Julia Koc z klasy IVa
II miejsce i tytuł "Wicemistrza Ortografii" zdobył Eryk Gnitecki z klasy IVb

W klasach piątych:

I miejsce i tytuł "Mistrza Ortografii" zdobyła Aleksandra Łaszkiewicz z klasy Vb
II miejsce i tytuł "Wicemistrza Ortografii" zdobyła Łucja Kulazińska z klasy Vb

W klasach szóstych:

I miejsce i tytuł "Mistrza Ortografii" zdobyła Hanna Ratajczak z klasy VIa
II miejsce i tytuł "Wicemistrza Ortografii" zdobyła Nikola Laskowska z klasy VIa

29 kwietnia 2016 roku zwycięzcy reprezentować będą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Stargardzie.

Gratulujemy zwycięzcom!

A. Siwiec
KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO

Dnia 11 kwietnia 2016 roku nasi uczniowie rywalizowali o miano eksperta w dziedzinie twórczości literackiej księdza Jana Twardowskiego.
Myślą przewodnią konkursu była popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości wybitnego Polaka. Zadaniem uczestników konkursu było udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące biografii i dorobku poetyckiego poety. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością faktów z życia księdza Jana Twardowskiego, jak i wierszy, które napisał.

I miejsce zajęła Inez Szałaj z klasy IVa

Gratulujemy!

Agata Siwiec


Wiadomość: ILE PRAWDY JEST W LEGENDZIE? - WYCIECZKA PO STARÓWCE

Uczniowie klasy II b próbowali uzyskać odpowiedź na to pytanie podczas wycieczki po stargardzkiej Starówce, na której byli 14 kwietnia br.
Podczas spaceru dzieci poznały wiele faktów historycznych i ciekawostek na temat wspaniałych zabytków naszego miasta. Po znanych nam miejscach, ale jak się okazało nie do końca znanych, oprowadziła nas pani Patrycja Jakubiak, która na co dzień pracuje w Bastei.
Wycieczka była bardzo ciekawa. Dodatkowych emocji dostarczyła rywalizacja między grupami, która sprawdzała zdobytą wiedzę. Z pewnością warto poznawać swoje miasto.

I. Wysocka

GALERIA ZDJĘĆ
Wiadomość: STARGARD - KLEJNOT POMORZA

W ramach zajęć Koła Turystycznego grupa "Wędrowniczek" wybrała się na rajd po Stargardzie wg wcześniej opracowanej trasie.
Celem rajdu było dojście do Krzyża Pokutnego. Pieszy rajd rozpoczął się od Hotelu PTTK z widokiem na Arsenał, do którego uczestnicy dojechali autobusem. Trasa wiodła wzdłuż zabytków należących do Klejnotu Pomorza Zachodniego. Brama Wałowa, Baszta Białogłówka, lodziarnia " Bambino"/nieczynna/, Mały Młyn i Krzyż Pokutny. Po osiągnięciu celu w drodze powrotnej przeszli ul. Młyńską mijając Kościół Polski, Bramę Młyńską. Żółtym szlakiem wzdłuż murów obronnych przeszli Aleją Słowiczą obok MDK-u, mijając Kościół św. Jana, nad Tunelem Neogotyckim podziwiając widok na Kościół św. Piotra i Pawła, wieżę ciśnień. Kierując się aleją parkową doszli do Baszty Morze Czerwone, następnie Bramy Pyrzyckiej, Bastei, Baszty Tkaczy. Podczas marszu każdy miał okazję podzielić się ciekawostką na temat danego obiektu - zabytku. Po przebytej trasie ze smakiem zjedli pizzę. Pełni wrażeń, zadowoleni wrócili do szkoły, planując kolejny rajd po Stargardzie. Uczestnicy rajdu: Jula, Jula, Hania, Dominika, Marysia, Maciej, Kuba.

Opiekun grupy p. Ania Chwesiuk

GALERIA ZDJĘĆ
Wiadomość: DNI PROMOCJI ZDROWIA

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań Dni Promocji Zdrowia dla klas IV-VI odbywających się w naszej szkole.HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Wiadomość: SZKOLNY KONKURS "ZDROWY STYL ŻYCIA"

We wtorek 12 kwietnia 2016r. odbył się w naszej szkole IX konkurs wiedzy pt.: "Zdrowy Styl Życia", do którego przystąpiło 23 uczniów z klas IV, V i VI.
Uczestnicy konkursu rozwiązywali test składający się z 21 zadań dotyczących zdrowego żywienia, profilaktyki zdrowia, sportu, czy ekologii i mogli zdobyć max 30 punktów. Najlepszymi znawcami wiedzy o zdrowym stylu życia okazali się:

I miejsce Hanna Dunianazar kl. Vb
II miejsce Łukasz Brodowski kl.VIb
III miejsce Adam Olszewski kl. IVb

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję i życzę dużo zdrowia!

Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie - Iwona Karpicka

GALERIA ZDJĘĆ
Wiadomość: MISTRZ BRZECHWIARZ 2016

14 kwietnia 2016r. odbył się turniej Mistrz Brzechwiarz. Zabawa wieńczy tygodniowy maraton konkursów zorganizowanych w ramach Tygodnia Humanistycznego. Od wielu lat biorą w niej udział finaliści testu wiedzy o życiu i twórczości patrona szkoły - Jana Brzechwy.
Turniej rozpoczynamy od rozdania buziek autorstwa naszej absolwentki. Stanowią one nieodłączny element zabawy. Przyklejane w czasie konkursu piegi są miernikiem poziomu wiedzy uczniów.
W tym roku szkolnym o miano "Mistrz Brzechwiarz" walczyli:
z klasy IV a: Karolina Wiśniewska, Inez Szałaj
z klasy IV b: Maja Sławęcka, Adam Olszewski
z klasy V a: Filip Szydłowski, Martyna Kucharczyk
z klasy V b: Łucja Kulazińska, Hanna Dunianazar
z klasy VIa: Agnieszka Trapczyńska
z klasy VIb: Kacper Kukuła, Jakub Iwanow, Łukasz Brodowski

Uczniowie ci najlepiej w swoich klasach napisali test "Czy znasz Jana Brzechwę?" Podczas turnieju, który ma charakter zabawy, testowali swoje umiejętności językowe oraz literackie, rozpoznawali utwory poety, sprawdzali znajomość jego biografii, a także chwalili się umiejętnością szybkiego posługiwania się słownikami.
Prace oceniała komisja w składzie: pani Małgorzata Osak- Fidelus i pani Agata Siwiec.

Mistrzem Brzechwiarzem 2016 została Hania Dunianazar zdobywając 18 piegów.
O jeden pieg mniej zebrała Inez Szałaj zajmując II miejsce,
III miejsce zdobył Adam Olszewski.

Gratulujemy!

Podziękowania należą się uczennicom, które pomagały w przygotowaniu i przeprowadzeniu zabawy: Asi Mędyk, Zuzi Rowińskiej, Idze Szydłowskiej, Ali Wisińskiej, Julii Wyszyńskiej.

K. Kuchta

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: PRÓBNY "TRZECIOTEŚCIK"

4 kwietnia w szkole odbył się próbny sprawdzian trzecioklasisty.
O godz. 9.00 klasy trzecie przystąpiły do pierwszej części sprawdzianu z języka polskiego. Test trwał 45 minut. Po piętnastominutowej przerwie, o godz. 10.00 rozpoczęła się część druga - zadania z matematyki. Na ich rozwiązanie uczniowie mieli także 45 minut. Wszyscy uczniowie w wielkim skupieniu i uwadze rozwiązywali zadania.
Przed nimi jeszcze jeden sprawdzian, który odbędzie się 10 i 17 maja. Trzymamy za nich kciuki i życzymy powodzenia!!
Jak przebiegał próbny sprawdzian zobaczcie sami...

Wychowawczynie klas III:
p. A. Chwesiuk,
A. Olejnik,
A. Makowska

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: XVI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

"Człowiek jest jak morze, ma swoje przypływy i odpływy" - słowa laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, Henryka Sienkiewicza, przyświecały XVI Międzyszkolnemu Konkursowi Języka Polskiego organizowanemu przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 w Stargardzie. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klas VI: Nikola Laskowska, Julia Błaszczuk.
Dziewczęta mierzyły swoje siły z najlepszymi humanistami stargardzkich szkół podstawowych. Częścią konkursowych zmagań był test zawierający zadania obejmujące wszystkie dziedziny języka polskiego. Uczennice musiały też wykazać się umiejętnością tworzenia jednej z form wypowiedzi pisemnej - kartki z pamiętnika.

Podium zajęła Nikola Laskowska, plasując się na III miejscu.

Gratulujemy polonistycznego sukcesu!

K. Kuchta

Wiadomość: SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi uczniowie klas piątych gościli w szkole znanego stargardzianina, twórcę i producenta muzycznego - Krzysztofa Wierzynkiewicza. Kompozytor w latach 90. wraz z kolegami utworzył grupę Venture, która była początkiem jego kariery artystycznej. Ukoronowaniem tej działalności był rok 1998, w którym to artysta otrzymał nagrodę dla Najlepszego Muzyka Polskiej Produkcji Scenowej. Kolejnym ogromnym sukcesem był wkład muzyczny w krótkometrażowy film "Animowana historia Polski" w reżyserii Tomasza Bagińskiego, prezentowany podczas Toronto Polish Film Festival i otwierający 35. edycję Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Animacja znalazła się wśród 33 produkcji spełniających wymagania niezbędne do ubiegania się o nominację do Oscara w kategorii Najlepszy Krótkometrażowy Film Animowany. W 2010 roku film reklamował Polskę na światowej wystawie Expo 2010 w Szanghaju.
Na spotkaniu z uczniami kompozytor opowiedział o swojej ciekawej pracy, inspiracjach muzycznych, zainteresowaniach muzyką poważną, współpracy z innymi reżyserami dźwięku, chociażby wielokrotnie wspominanym Adamem Skorupą, zespołami folkowymi, piosenkarzami, programistami. Uczniowie dowiedzieli się o niezwykłych doświadczeniach gościa, na przykład stworzeniu ścieżki dźwiękowej do gry edukacyjnej dla dzieci autystycznych. Pan Krzysztof przekonywał, że warto mieć w życiu pasje, rozwijać je i wierzyć, że marzenia się spełniają. Najbardziej emocjonującym momentem spotkania była prezentacja utworów komponowanych przez artystę do gier komputerowych, spotów reklamowych, filmów. Mimo skromności gościa uczniom udało się zdobyć jego autografy, zrobić wspólne zdjęcia.
Pan Wierzynkiewicz podarował płyty ze ścieżką dźwiękową do epickiej gry komputerowej, która bije rekordy popularności na całym świecie. Jest jednym z twórców ścieżki dźwiękowej tej sagi inspirowanej prozą fantasy znanego polskiego pisarza - Andrzeja Sapkowskiego. Otrzymają je uczniowie, którzy wygrają w konkursie plastycznym organizowanym w ramach Tygodnia Humanistycznego.
Spotkanie z Panem Krzysztofem Wierzynkiewiczem zorganizowała dla nas uczennica klasy Va - Joasia Mędyk.

K. Kuchta

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: SUKCESY W MIĘDZYŚWIETLICOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

W kwietniu 2016 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Stargardzie zorganizowała Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny dla uczniów z klas I - III pt: "Książka Twoim Przyjacielem".
Uczniowie musieli wykonać ilustrację do baśni H. CH. Andersena "Latający kufer". Z naszej szkoły udział w konkursie wzięły trzy uczennice.
Miło mi poinformować, że Hanna Kos z klasy III A zdobyła III miejsce.
Gratulujemy!!!

M. Kopacka

Wiadomość: "LATAJĄCY KUFER"

Klasę IE odwiedził kolejny gość. Tym razem była to Pani Justyna Fandzloch - mama Michała.
Poświęciła swój wolny czas na to, aby móc nam przeczytać baśń H.Ch Andersena "Latający kufer". Dzieci z uwagą wysłuchały baśni. Każdy z uczniów był bardzo aktywny i chętny do wypowiedzenia się na temat "Latającego kufra". Następnie wykonaliśmy pracę w grupach, która polegała na wybraniu i zilustrowaniu 4 ważnych momentów z baśni.
Jeszcze raz dziękujemy Pani Justynie za poświęcenie swojego wolnego czasu i chęć spędzenia go wspólnie z klasą IE.

A. OlejnikGALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: PRZYSZLI MISTRZOWIE

Joanna Mierzwa i Maksymilian Toporkiewicz z klasy IIc wyrastają na przyszłych mistrzów. Asia osiąga wiele sukcesów w Judo, natomiast Maks w pływaniu. Ostatnio pochwalili się kolejnymi sukcesami w swoich dyscyplinach, gdzie zdobyli brązowe medale. Życzymy dalszych sukcesów!

N. Kur- Olszyna
GALERIA ZDJĘĆWiadomość: KARTKA Z KALENDARZA...7 KWIETNIA

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Tego dnia klasa II c uczestniczyła w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które poprowadzone zostały przez szkolną pielęgniarkę, p. Małgorzatę Pasadyn. Dodatkowo dzieci dowiedziały się co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy. Zostały również przeprowadzone zajęcia z bandażowania. Dzieci nauczyły się wykorzystywania odpowiednich technik do zabezpieczania skaleczeń i zranień.

N. Kur- Olszyna

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: DO CZEGO POTRZEBNA JEST NAM SKÓRA?

Uczniowie klasy IIc podczas zajęć odpowiedzieli na pytanie: "Do czego potrzebna jest nam skóra?" W próbie odpowiedzenia na to pytanie bardzo pomocny był film "Po co nam skóra?". Dzięki niemu dzieci dowiedziały się jakie funkcje pełni skóra i jak reaguje na bodźce zewnętrzne.
Zaprosiłam uczniów do wykonania doświadczeń i eksperymentów. Uczniowie rozpoznawali za pomocą dotyku różne przedmioty. Następnie dzieci pracowały w grupach.
Za wykonanie wszystkich zadań każda grupa otrzymała odznakę "Małego odkrywcy".

N.Kur-Olszyna

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Klasa IIc gościła na swoich zajęciach tatę Camilii Czyżo - Pana Sebastiana, który z zawodu jest policjantem.
Dzieci miały okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjant omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Dodatkowo podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Za aktywne uczestnictwo w zajęciach każde dziecko otrzymało "Elementarz zasad bezpieczeństwa". Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednym z działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły.
Za udzielenie cennych rad i wskazówek Panu Policjantowi jeszcze raz bardzo dziękujemy.

N. Kur-Olszyna

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: DZIEŃ KOBIET W KL. IIC

Uśmiechu, szczęścia, przyjaciół, spełnienia wszystkich marzeń... i wiele innych ciepłych słów życzyli chłopcy z klasy IIc swoim koleżankom ze szkolnych ławek.
Z okazji Dnia Kobiet nasza klasa wybrała się do sali zabaw. Wszyscy bawili się fantastycznie! Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

N. Kur-OlszynaGALERIA ZDJĘĆWiadomość: POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO...

Kształtowanie tożsamości regionalnej u dziecka jest jednym z elementów socjalizacji. Kształtowana jest ona pod wpływem różnych osób i środowisk. Wśród nich jest również miejsce dla działań szkoły. W związku z tym dnia 15.03.2016r. klasa IIc miała przyjemność gościć na zajęciach mamę Blanki Sawy - Panią Agatę. Przeczytała ona nam dwie legendy o Stargardzie: "Gołębie św. Jana" oraz "Gawlikowy Bluszcz".
Dzieci wykazały duże zainteresowanie legendami, zadawały wiele pytań dotyczących historii naszego miasta. Pod koniec zajęć każdy otrzymał kolorowankę z zabytkami Stargardu.

N. Kur-Olszyna

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: FIVE O`CLOCK TEA

Któż z nas nie kojarzy brytyjskiego zwyczaju picia popołudniowej herbaty? Piąta po południu to czas zarezerwowany na filiżankę mocnego czarnego naparu wraz z drobną przekąską w towarzystwie domowników bądź przyjaciół.
21 marca uczniowie klas V mieli okazję bezpośrednio doświadczyć tej wyjątkowej angielskiej tradycji, uczestnicząc w tzw. five o’clock tea, czyli krótkim spotkaniu przy herbatce. Zaproszeni uczniowie poznali zwyczaje parzenia i podawania herbaty w Wielkiej Brytanii, a niektórzy pokusili się by sprawdzić, jak smakuje najpopularniejsza wśród wyspiarzy herbata z mlekiem.
Mamy nadzieję, że takich spotkań przy herbatce będzie jeszcze więcej!

A. Sowa

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: RODZICE NAM CZYTAJĄ...

30 kwietnia nasza klasa IE gościła na lekcji Pana Roberta Danielewskiego - tatę Oliwiera, który przeczytał nam baśń H.Ch Andersena "Calineczka".
Pomimo tego, że baśń była baaaardzo długa, wysłuchaliśmy ją z zaciekawieniem. Wszyscy spisali się na medal - zarówno dzieci jak i nasz Gość. Wykonaliśmy również ilustrację do wybranego fragmentu "Calineczki".
Jeszcze raz dziękujemy Panu Robertowi za poświęcony czas i odwagę.

A. Olejnik

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: DZIEŃ KOBIET W KL. IE

Z okazji Dnia Kobiet Ie wybrała się na kręgle do RONDO. Kto by pomyślał, że Pierwszaki potrafią tak dobrze grać! Niektórym nawet udało się zbić na raz 10 kręgli - mistrzowie! Zabawa była świetna.

A. Olejnik

GALERIA ZDJĘĆ
Wiadomość: WIELKANOC W KL. IE

Uczniowie Ie sumiennie przygotowywali się do Świąt Wielkiej Nocy.
Na samym początku poznaliśmy tradycje, o których pamiętamy w czasie Świąt. Wykonaliśmy także wspólną pisankę z papieru. Nie zabrakło również prawdziwych pisanek, choć te nasze różniły się od tych tradycyjnych. Były one z niespodzianką, do której była potrzebna cierpliwość. Na samym początku pomalowaliśmy pięknie wydmuszki, a następnie posadziliśmy w nich rzeżuchę. Musieliśmy czekać kilka dni na rezultat, ale było warto! Pisanki wyszły cudowne. W sali 20 nie zabrakło również kącika Wielkanocnego. Ponadto odwiedziła nas rodzinka zajączków.

A. Olejnik

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: TYDZIEŃ HUMANISTYCZNY KLAS IV-VI

Przedstawiamy harmonogram działań i regulaminy konkursów, które odbywać się będą poczas Tygodnia Humanistycznego dla klas VI-VI.

KLIKNIJ

Wiadomość: "ORTOFRAJDA"

18 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny klas IV-IV.
Celem konkursu była próba zmierzenia się z polską ortografią poprzez zabawę, humor, niekonwencjonalne zadania.

Naszą szkołę reprezentowali:

Patrycja Pieńkowska kl.4
Adam Ratajczak kl.5
Magdalena Szczerbic kl.6

W pierwszej części - pisemnej - uczniowie pisali indywidualnie dyktando, w części drugiej - ustnej- pracowali zespołowo, były m. in.: rebusy, przysłowia, kalambury...
Nasi uczniowie udowodnili, że znajomość polskiej ortografii jest im bliska i wspólnymi siłami zdobyli III miejsce.
Natomiast w klasyfikacjach klas szóstych indywidualnie I miejsce zajęła Magdalena Szczerbic!

Serdecznie gratulujemy!

A. Siwiec

Wiadomość: ZAWSZE BEZPIECZNI

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci.
Uczniowie klasy I b mieli okazję porozmawiać na żywo z policjantem. Tematem spotkania było "Bezpieczeństwo na drodze". Policjant omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Ten niecodzienny gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, omówił sposoby unikania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.
Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań.

GALERIA ZDJĘĆ

A. Jaźwińska

WIADOMOŚĆ: MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O STARGARDZIE KLAS III

15 marca w SP2 odbył się XIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Stargardzie klas III pt. "Czy znasz swoje miasto?".
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IIIa w składzie: Julia Dawedowska, Maciej Stasiak, Hania Kos, Jula Chachuła.
Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiedzy o Stargardzie i plastyczny. W czasie wykazywania się wiedzą, odpowiedzią na pytania, zespół plastyczny wykonywał pracę techniką colage "Stargard- moje miasto" w wybranej porze roku. Miło poinformować iż uczniowie w ogólnej klasyfikacji zajęli II miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

A. Chwesiuk

GALERIA ZDJĘĆ

WIADOMOŚĆ: PRÓBNY "TRZECIOTEŚCIK"

Uczniowie klasy IIIa po raz kolejny gościli swoich rodziców w klasie na tzw. próbnym " Trzecioteściku".
Po wysłuchaniu podstawowego tekstu przeczytanego przez mamę Mateusza dzieci w wielkim skupieniu przystąpili do rozwiązywania zadań z j. polskiego i matematyki. W tym czasie rodzice uważnie obserwowali pracę swoich dzieci, wspomagali przy problemie, naprowadzając na poprawny tok myślenia. Mieli również okazję zobaczyć jak radzą sobie w sytuacji lekkiego stresu, z jakimi zadaniami nie mają problemu, a nad jakimi treściami należy jeszcze poćwiczyć, utrwalić umiejętności i zdobytą wiedzę. Zadaniem rodziców było także uzupełnienie tzw. Alfabetu rodzica - polegający na dopisaniu do podanych wyrazów - zwrotów jakimi zwracają się do dzieci. Pomimo trudności uczniowie i rodzice doskonale poradzili sobie z wykonaniem zadań.

Gratuluję!!

A, jak wyglądała praca... zapraszam do galerii.

Wychowawczyni klasy IIIa Ania Chwesiuk

GALERIA ZDJĘĆ

WIADOMOŚĆ: KANGUR MATEMATYCZNY

17 marca 2016 r. po raz 13 w naszej szkole, a dwudziesty piąty w Polsce odbył się międzynarodowy konkurs "KANGUR MATEMATYCZNY". Organizatorem na terenie Polski jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, a patronuje przedsięwzięciu Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu.

Kangur Matematyczny narodził się w Australii na początku lat siedemdziesiątych. Polska jest trzecią po Rosji i Francji potęgą "kangurową" w Europie pod względem liczby uczestników, perfekcji organizacyjnej i wyników osiąganych przez uczestników. "Kangur" w niezawodny sposób integruje młodzież świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują te same zadania, a laureaci mają możliwość wędrówek po świecie. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie deklarujący swój udział. Konkursy tego typu są sprawdzoną na świecie formą szerokiej popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej oraz przyczyniają się do przełamywania powszechnej do niej niechęci.

W naszej szkole do konkursu przystąpiło 26 uczestników. Po zakończeniu pisania testu każdy uczeń otrzymał układankę przestrzenną „Pentomino”. Wyniki konkursu w maju. Trzymamy kciuki.

Szkolny Koordynator: Danuta Kocoń

GALERIA ZDJĘĆ

WIADOMOŚĆ: KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS III

7 marca br. odbył się konkurs czytelniczy "Z Brzechwą jest wesoło" przeznaczony dla trzecioklasistów. Konkurs zorganizowała p. Lidia Stefanowicz.
Jego celem było: propagowanie utworów Jana Brzechwy, pogłębianie zainteresowań czytelniczych, pobudzanie wyobraźni, ćwiczenie ekspresji własnego ciała, rozwijanie kultury wypowiedzi, umiejętności pracy zespołowej, wspólna zabawa (miłe spędzanie czasu, łączenie nauki z zabawą).
Klasy reprezentowały trzyosobowe drużyny, uczniowie przypomnieli sobie wiersze z tomu "Brzechwa dzieciom" i wcześniej wykonywali plakaty zachęcające do czytania utworów patrona naszej szkoły. Konkurs obfitował w zadania polegające na uzupełnianiu tytułów wierszy, uzupełnianiu ich treści.
Za pomocą mimiki twarzy i gestów należało zilustrować fragmenty wierszy, na dowolna melodię wyśpiewać fragment kolejnego utworu. Były też ciekawe rekwizyty z wierszy Brzechwy, na podstawie których należało odgadnąć ich tytuły. W czasie dłuższych zadań, np. rozwiązywania krzyżówki, publiczność mogła wsłuchać się w liryczne utwory Brzechwy śpiewane przez Grzegorza Turnaua.
Zwyciężyła drużyna klasy IIIa (Julia Chachuła, Hanna Kos, Maciej Stasiak) zdobywając 51 pkt na 54 możliwych, drugie miejsce zajęła drużyna klasy IIIb (Julia Pawińska, Wojciech Rzesiowski, Szymon Koziński) zdobywając 44 pkt i trzecie miejsce - drużyna klasy IIIc (Weronika Domańczyk, Kornelia Strzelczyk, Szymon Kochaniec) - 36 pkt.
Nagrody ufundowała Rada Rodziców.
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do lektury utworów Jana Brzechwy, z którymi zawsze jest wesoło!!!

p. L. Stefanowicz

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: LEKCJA KULTUROWA W KL. IB - ST. PATRICK`S DAY

Dzień świętego Patryka - patrona Irlandii wypada 17 marca. Jest to święto o wymiarze narodowo-religijnym. Dzień św. Patryka obchodzony jest jednak nie tylko w Irlandii, ale również w Stanach Zjednoczonych, Australii, Niemczech czy w Polsce. Jego popularność wiąże się z powszechną fascynacją kulturą celtycką i jej obyczajami. W naszym kraju to święto obchodzone jest na sposób irlandzki od zaledwie kilku lat, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Chcąc przybliżyć maluchom kulturę krajów anglojęzycznych, zorganizowano Dzień św. Patryka. Zielona trzylistna koniczynka, garnek złota, zielone kanapki czy napoje - wszystko to można było znaleźć w naszej klasie. Tego dnia dzieci ubrały się na zielono i wykonały kapelusze Św. Patryka. Szukały również ukrytych w różnych miejscach koniczynek, które przyniosły im szczęście - złote monety. Pod koniec dnia wszyscy posilili się zielonymi przekąskami.

Anna Jaźwińska

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: SPOTKANIE Z P. PIELĘGNIARKĄ

Klasę Ib odwiedziła pielęgniarka - p. Małgorzata Pasadyn. Dzieci z radością przywitały gościa i z uwagą słuchały opowieści o pracy pielęgniarki. Pani pielęgniarka zaprezentowała przedmioty niezbędne w codziennej pracy - stetoskop, termometr, ciśnieniomierz, a także bandaże, plastry i wyjaśniła, do czego służą. Pokazała jak powinna wyglądać dobrze zaopatrzona apteczka. My pochwaliliśmy się swoją apteczką, która spotkała się z uznaniem autorytetu w tej dziedzinie.
Dzieci odpowiadały z chęcią na temat: co szkodzi zdrowiu, a co sprzyja?, kto nas leczy, gdy jesteśmy chorzy? Odbył się także pokaz udzielania pierwszej pomocy. Dzieci z wielkim zaangażowaniem najpierw przyglądały się prezentowanym technikom, a następnie samodzielnie ćwiczyły ratowanie osoby poszkodowanej. Na zakończenie dzieci podziękowały za wizytę i zrobiły pamiątkowe zdjęcie.
Serdecznie dziękujemy Pani Małgosi Pasadyn za przyjęcie zaproszenia, poświęcony czas i bardzo ciekawe spotkanie z uczniami.

Anna Jaźwińska

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: WYPRAWA W KOSMOS

Uczniowie klasy Ib poznali zagadnienia związane z kosmosem na przykładzie Układu Słonecznego. Znają planety, poznali teorię Mikołaja Kopernika, wiedzą też między innymi, że słońce to gwiazda a w kosmosie jest mnóstwo galaktyk. Obejrzeli film o kosmosie, który ich bardzo zaciekawił. Na końcu cyklu lekcji wykonali makietę kosmosu.

A. Jaźwińska

GALERIA ZDJĘĆ

WIADOMOŚĆ: DZIEŃ KOBIET W KLASIE IB

Małe kobietki z klasy Ib swoje święto obchodziły na wesoło. Zaproszone zostały na kulki, gdzie wraz z chłopcami wspaniale się bawiły.

A. Jaźwińska

GALERIA ZDJĘĆ


WIADOMOŚĆ: DZIEŃ ŚW. PATRYKA W NASZEJ SZKOLE

Dnia 17 marca "zazieleniło się" na korytarzach i w salach lekcyjnych naszej szkoły, a to za sprawą Dnia św. Patryka - patrona Irlandii. Najważniejszą tradycją obchodów Dnia św. Patryka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zieleń to narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi. W tym dniu na wszystkich uczniów, którzy przyszli ubrani na zielono czekała słodka niespodzianka. Na szkolnych korytarzach pojawiły się stoiska przy których uczniowie mogli zmierzyć się z ciekawymi zadaniami oraz pozwolili uczennicom klasy Vb przyozdobić swoje twarze koniczynkami. W klasie 1b uczniowie poszukiwali koniczynek ukrytych w różnych miejscach. Znalazców czekała nagroda-złota moneta. Wszak wszyscy wiedzą, że znalezienie koniczyny gwarantuje szczęście. Po zabawach dzieci wykonały zielone kapelusze. Na koniec posilili się kanapkami przygotowanymi własnoręcznie, a kanapki miały oczywiście kolor zielony.

A. Sowa, A. Jaźwińska, A. Makarewicz

GALERIA ZDJĘĆ


WIADOMOŚĆ: WYCIECZKA DO MUZEUM

Klasa 1A wybrała się do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. W ten sposób uczciła Dzień Kobiet oraz ważną w dziejach miasta rocznicę 5 marca. Uczniowie usłyszeli ciekawą opowieść o średniowiecznej zabudowie i systemie obronnym miasta, obejrzeli mury obronne z bramami i basztami. Poznali ciekawe legendy związane ze Stargardem: "Legendę o gryfie", "Wężowy dzwon", "Zatopione miasto". Potem uczniowie wymyślili i wykonali własne herby. Na tarczach herbowych umieścili fantastyczne lub realistyczne postaci, a pod nimi swoje imiona i pieczęcie "rodowe". Praca pochłonęła dzieci bez reszty, nic zatem dziwnego, że stworzyły wspaniałe, kolorowe arcydzieła, które z dumą zabrały do domów. Na koniec odbyliśmy jeszcze krótki spacer wzdłuż murów obronnych i z całym bagażem wrażeń, doświadczeń, wiedzy no i … z herbami - wróciliśmy do szkoły. To był ciekawy dzień pełen dobrych emocji.

Ż. Wieteska-Zygoń

Wiadomość: SUKCES NIKOLI LASKOWSKIEJ W I POWIATOWYM KONKURSIE J. ANGIELSKIEGO!!!

Dnia 7 marca uczniowie klasy VIa: Nikola Laskowska oraz Maciej Ruszkiewicz reprezentowali naszą szkołę w I Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego organizowanym przez Gimnazjum nr 3 w Stargardzie. Konkurs był świetnym sprawdzianem umiejętności językowych oraz wiedzy dotyczącej krajów anglojęzycznych. Dał możliwość zmierzenia się z uczniami szkół powiatu stargardzkiego.


Niezmiernie miło nam poinformować,
I miejsce zajęła Nikola Laskowska!!

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

A. Sowa

Wiadomość: SUKCESY W XVI MIĘDZYŚWIETLICOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM!

04 marca 2016 roku Szkoła Podstawowa Nr 3 zorganizowała Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny pt. "Ilustracja do wiersza Aleksandra Fredry" dla uczniów klas I - III. Z każdej szkoły udział wzięło 2 uczniów, którzy na miejscu wykonali prace plastyczne do zaprezentowanego wiersza Aleksandra Fredry pt. "Paweł i Gaweł".
Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Kamila Szuster z klasy IIIA i Kaja Marchwińska z klasy IIIB.
Miło mi poinformować, że zdobyliśmy II i III miejsce.
II miejsce zdobyła Kaja Marchwińska z klasy IIIB,
a III miejsce zdobyła Kamila Szuster z klasy IIIA.

Zwycięzcom gratulujemy!!!

M. Kopacka

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO...

Dnia 16.02.2016 r. klasa IIc miała przyjemność gościć na zajęciach tatę Asi Mierzwy - pana Marcina. Przeczytał On nam dwa opowiadania brytyjskiego pisarza Terrego Prachett'a "Smoki na zamku Ukruszon" oraz "Wielki wyścig". Była to niezwykła podróż w świat zwycięstwa dobra nad złem, przyjaźni i tolerancji. Zamiast tradycyjnej książki, Pan Marcin zapoznał młodych czytelników ze współczesną formą książki, czyli ebookiem. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie zarówno opowiadaniami jak i elektroniczną książką. W wyniku tego podjęliśmy dyskusję na temat wad i zalet wynikających z korzystania z nowinek technologicznych.

N. Kur - Olszyna

GALERIA ZDJĘĆWiadomość: MIĘDZYSZKOLNY KONKURS O MIKOŁAJU KOPERNIKU

17 lutego 2016r. w Szkole Podstawowej nr 8 odbył się X Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku. Naszą szkołę reprezentowali Kornelia Strzelczyk i Piotr Szewczyk z klasy IIIc, który zdobył II miejsce.
Serdecznie gratulujemy!

A. Makowska

GALERIA ZDJĘĆWiadomość: RODZICE CZYTAJĄ...

Dnia 19.02.2016r. w klasie IIIc na zajęciach gościliśmy mamę Bartka, która przeczytała nam książkę pt. "Jak słup soli". Książka podejmuje tematykę bezpieczeństwa w szkole, a dokładnie sposobów radzenia sobie ze szkolnymi dręczycielami.

A. Makowska

GALERIA ZDJĘĆWiadomość: FERIE ZIMOWE W NASZEJ SZKOLE

Od dnia 01.02.2016 do dnia 12.02.2016 były organizowane w naszej szkole ferie zimowe. Zajęcia, które odbyły się podczas ferii zimowych były bardzo urozmaicone. Począwszy od zabaw ruchowych, gier świetlicowych, planszowych, karcianych, karaoke, kończąc na zajęciach plastycznych, m.in. origami, kolorowankach, konkursach, wyklejankach, figurkach z masy solnej, modelowaniu balonów. Poza tym odbyły się wyjścia do groty solnej, kręgielni, muzeum oraz kina. Zapraszamy do obejrzenia galerii.

A. Makowska

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: ZABAWA KARNAWAŁOWA

Wspaniale bawili się uczniowie klas IIIb i IIIc podczas zabawy karnawałowej, która odbyła się dnia 29.01.2016r. Dzieci przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów bajek i filmów. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie. W programie były konkursy, zabawy oraz pączusiowy poczęstunek. Wybrany został najładniejszy i najciekawszy strój, który za reprezentowały Kornelia Strzelczyk z klasy IIIc i Martynka Biniek z klasy IIIb. Zabawa karnawałowa była udana. Kolejne karnawałowe szaleństwo już za rok.

A. Makowska
A. Olejnik

GALERIA ZDJĘĆWiadomość: KOLEJNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

29 stycznia 2016 r. w Gimnazjum nr 4 odbyła się XI edycja międzyszkolnego konkursu dla uczniów szkół podstawowych Potyczki z Językiem Polskim.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach - indywidualnej i zespołowej. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z wielu dziedzin języka polskiego, np.: frazeologii, składni, poetyki, ortografii, fonetyki. Rywalizacja była zacięta, konkurencja bardzo silna, ale drużyna SP6 świetnie poradziła sobie z turniejowymi zadaniami. Szczególnie pasjonująca była część druga, którą obserwowali nauczyciele, wiernie kibicując swoim uczniom.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas 6 w składzie: Julia Błaszczuk, Hanna Ratajczak, Maciej Ruszkiewicz.

Uczniowie drużynowo zajęli III miejsce,
natomiast Julia Błaszczuk - II miejsce indywidualnie.


Gratulujemy szóstoklasistom i życzymy im dalszych sukcesów!

K. Kuchta

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: PASOWANIE NA CZYTELNIKA

20 stycznia w naszej szkole odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki. Uczniowie klasy IV b( wych. p. E. Jaruzel) bardzo aktywnie włączyli się w przygotowania do tej uroczystości.

Niemal wszyscy wcielili się w bajkowe postaci inscenizacji "Książka naszym przyjacielem".

Wystąpiły postaci z wierszy Jana Brzechwy: Mucha, Sum, Kaczka Dziwaczka, Lis Witalis, a także: Czerwony Kapturek, Kot w butach, Plastuś, Pinokio. Dopisali również: Dziewczynka, Krasnale, Skrzat I nadworny kronikarz króla krasnoludków - Koszałek Opałek.

Dzieci z ciekawością wysłuchały tego co miała do powiedzenia Królowa Książka, która przybyła ze swym mężem Królem Czytelnikiem.

(Serdecznie gratuluję i dziękuję uczniom klasy IVb)

Pierwszoklasiści bardzo chętnie i sprawnie odpowiadali na zagadki Krasnala, odgadli też wszystkie postaci bajkowe występujących.

Koszałek Opałek dokonał pasowania dzieci na czytelników biblioteki - oczywiście po złożeniu uroczystej przysięgi, po czym uczniowie IVb "zabrali" młodszych kolegów i koleżanki w "Podróż do krainy bajek" w piosence M. Szreder.
Tego samego dnia i w kolejnych, uczniowie odbyli pierwsze wizyty w bibliotece.

Dzieci dowiedziały się m. in.: czyją własnością są książki ze szkolnej biblioteki, jak należy się z nimi obchodzić, jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią, biblioteką szkolną a publiczną.

Następnie mali czytelnicy wybrali książki do domu.

Mamy nadzieję, że systematyczne spotkania z książką będą dla nich miłą przygodą i podróżą...,

czego im wszyscy serdecznie życzymy!!!

L. Stefanowicz

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: BEZPIECZNE FERIE

Uczniowie klasy IIIc przygotowali dla całej społeczności szkolnej apel na temat bezpiecznych ferii zimowych. Dzieci pięknie recytowały wiersze, wystąpiły w przedstawieniu na temat bezpiecznych zabaw oraz śpiewały piosenki o tematyce zimowej. Nie zabrakło Pani Zimy, Mrozu, Śnieżynek. Przedstawienie podobało się młodzi aktorzy zostali nagrodzeni brawami.

A. Makowska

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: W-F NA SANKACH

Korzystając z uroków zimy lekcję wf uczniowie klasy III na sankach spędzają i z górek wesoło zjeżdżają!GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: W-F NA SANKACH

Korzystając z uroków zimy lekcję wf uczniowie klasy III na sankach spędzają i z górek wesoło zjeżdżają!GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: RAJD NOCNY

Kolejny rajd - nocny z udziałem licznej grupy z naszej szkoły odbył się na trasie Stargard - Strachocin. W rajdzie uczestniczyli także rodzice, którzy starali się dotrzymać kroku swoim pociechom. Tradycyjnie na zakończenie rajdu ognisko i najsmaczniejsze pieczone kiełbaski.
Z turystycznym pozdrowieniem panie Ewa i Ania

A. ChwesiukGALERIA ZDJĘĆWiadomość: DZIĘKUJEMY

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za udział w zbiórce żywności dla podopiecznych Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
W imieniu wychowanków dziękujemy za szlachetność, dobro i okazane serce dla drugiego człowieka. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, chęć pomocy oraz uśmiechy i łzy szczęścia na twarzach wszystkich wychowanków!

Opiekunowie Koła Wolontariatu:
Agata Olejnik, Natalia Kur - OlszynaWiadomość: PRZEKAŻ 1% NA SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA


Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Nie trzeba nic wpłacać! Wystarczy tylko zdecydować gdzie ma trafić 1% Twojego podatku (Waszej rodziny, przyjaciół). Jeżeli nie podejmiesz tej decyzji, o Twoich pieniądzach będą decydować inni! Wskaż w rocznym rozliczeniu PIT gdzie ma trafić Twój 1% podatku.
Masz do tego prawo! Możesz skorzystać z dedykowanego naszej organizacji programu do rozliczenia rocznego PIT 2015 - po wypełnieniu za jego pomocą PIT-u 1% trafi automatycznie na nasze konto (pamiętaj o wpisaniu numeru i nazwy szkoły).
Wystarczy w deklaracji PIT wpisać nazwę organizacji, podać jej numer KRS i podać 1% podatku. To wszystko - żadnych dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. Urząd Skarbowy zajmuje się resztą sam.

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" nr KRS - 0000031762

W polu 125 (PIT-37, pozycje tego pola w innych PIT-ach mogą się różnić), należy wpisać nazwę wybranej przez siebie szkoły oraz jej 12 - cyfrowy Numer Identyfikacyjny Partnera. Identyfikacyjny Numer Partnera naszej Szkoły: 500000056826

Możesz też:
2. Wydrukować "Poświadczenie przekazania 1%" i uzupełnić.
3. Oddać druk do szkoły, której chcesz pomóc, przekazując 1%.
To przyśpieszy procedurę skorzystania z tych środków. W innym wypadku będziemy musieli czekać na informację z urzędów skarbowych.


POŚWIADCZENIE PRZEKAZANIA 1%
kliknij aby pobrać

Po złożeniu formularza PIT w Urzędzie Skarbowym, wypełnij tę kartkę i zostaw w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr w Stargardzie Szczec. a środki zostaną przekazane placówce, zgodnie z Regulaminem Akcji 1%.Wiadomość: CZAS PODSUMOWAŃ - MAMY FINALISTKĘ!!!

Zbliżający się koniec semestru zachęca do podsumowań. Analizę szkolnych osiągnięć na pewno dokładniej dokonać powinni uczniowie klas szóstych, bo przed nimi koniec pewnego etapu i ostatni moment na zdobycie satysfakcjonujących wyników nauki w szkole podstawowej. Za nimi również próbny sprawdzian po klasie szóstej, który daje możliwość poznania zasad organizacji tego wyjątkowego wydarzenia w życiu każdego ucznia oraz porównania zdobytych dotąd umiejętności z umiejętnościami rówieśników.
Szczególnym osiągnięciem jest uzyskanie wysokich lokat w konkursach międzyszkolnych i olimpiadach wiedzowych. I w tym roku takim sukcesem może pochwalić się Julia Błaszczuk, uczennica klasy VIb, finalistka tegorocznego kuratoryjnego konkursu języka polskiego.
Uczennica doskonale poradziła sobie z zadaniami sprawdzającymi m.in. umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury, odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji, wykorzystanie wiedzy w zakresie gramatyki języka polskiego. Przed Julką kolejny krok - etap wojewódzki.
Nieźle poszło też pozostałym uczestnikom etapu rejonowego: Hannie Ratajczak, Maciejowi Ruszkiewiczowi, Nikoli Laskowskiej, Magdalenie Szczerbic.
Nie weszli do kolejnego etapu, ale ich wyniki wysoko plasowały się na liście.
Teraz trzymamy kciuki za Julkę, mając nadzieję, że jej ciężka dodatkowa praca przyniesie kolejny sukces. Wojewódzki etap konkursu odbędzie się w Szczecinie na początku przyszłego semestru.

K. Kuchta

Wiadomość: CZY DZIECI ZNAJĄ WARTOŚĆ PIENIĄDZA?

Czy dzieci znają wartość pieniądza? To była ciekawa lekcja matematyki. Uczniowie klasy I b z ochotą przeliczały ile pieniędzy leży na dywanie. Aktualny materiał przewiduje rozmaite obliczenia pieniężne, czemu więc nie przyjrzeć się im z bliska? Ocenialiśmy czym różnią się monety od banknotów, wyjaśnialiśmy dlaczego ludzie posługują się pieniędzmi oraz odliczaliśmy różne kwoty. Co ciekawe, dzieci wiedzą, że kiedyś istniały inne nominały, że na świecie są inne waluty. Podobno niektórzy posiadają jeszcze w domu stare wzory monet i banknotów:)

A. Jaźwińska

GALERIA ZDJĘĆ


Wiadomość: WINTER WONDERLAND

Nadeszła zima i zbliżały się święta. Klasa I b postanowiła zaprezentować swoje umiejętności taneczne i wokalne oraz zabawę podczas występu - Winter Wonderland. Specjalnie na tę okazję przybyli rodzice uczniów ciekawi niezwykłych pokazów. Cały występ odbywał się w języku angielskim. To duże wyzwanie dla takich maluchów. Pierwszaki świetnie sobie poradziły. Uczniowie zaśpiewali również świąteczną piosenkę.
Rodzice i uczniowie mieli również możliwość obejrzenia przedstawienia w wykonaniu uczniów klasy III b, których przygotowała p. Ania Makarewicz. Wypadli wspaniale! Serdecznie dziękujemy trzecioklasistom.

A. Jaźwińska

GALERIA ZDJĘĆ


Wiadomość: DBAMY O ZDROWIE

Witaminki, witaminki... Każdy uczeń i każda uczennica klasy I b wiedzą, że owoce i warzywa są niezbędną częścią naszego codziennego jadłospisu, dostarczają bowiem organizmowi cenne witaminy i minerały. Każdy z nas powinien przynajmniej raz dziennie zjadać posiłek, w którym są warzywa i owoce. Dlatego postanowiliśmy dać przykład wszystkim i zachęcić do zrobienia posiłków pełnych witamin. Dzieci wykonały kolorowe szaszłyki. Wspaniale pachniały i wybornie smakowały. Może w ten sposób uda się zachęcić innych do zmiany nawyków żywieniowych poprzez wprowadzenie do dziennej diety owoców i warzyw.

A. Jaźwińska

GALERIA ZDJĘĆ


Wiadomość: MIKOŁAJKI W KLASIE IB

6 grudnia obchodzimy Mikołajki i wszyscy tego dnia czekają na Świętego Mikołaja. Naszą szkołę odwiedził ten niezwykły gość i przybył z workiem prezentów, które zostawił pod choinką. Dzieci snuły domysły - którędy ten szacowny jegomość dostał się do klasy. Może przez okno? Ten Mikołaj jest naprawdę szczodry. Kto z nas w dniu swoich imienin obdarowuje prezentami innych? Sami czekamy na podarunki. Właśnie dlatego dzieci zaśpiewały Mikołajowi piosenki i kolędy. Dzień był wspaniały, a dzieci przeszczęśliwe.

A. Jaźwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Wiadomość: JASEŁKA I WIGILIE KLASOWE

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolnych Jasełek i klasowych wigilii.
GALERIA ZDJĘĆ
Wiadomosć: MIKOŁAJKI W KL. IIIA

3 XII z okazji Mikołajek uczniowie klas III wybrali się do kina na film pt. Bella i Sebastian. Po zakończeniu seansu na scenie pojawił się Mikołaj, który rozdawał dzieciom prezenty. Szczęśliwe i bardzo radosne dzieci ustawily się do wspólnego zdjęcia z Mikołajem.

A. ChwesiukGALERIA ZDJĘĆWiadomość: RODZICE CZYTAJĄ...

Dzisiaj na zajęciach w kl. IIIA gościlismy mamę Julii, która przeczytała nam fragment książki Dzieci z Bullerbyn. Z zainteresowaniem wysłuchalismy o kolejnych przygodach naszych ulubionych bohaterów.

A. Chwesiuk

GALERIA ZDJĘĆWiadomość: WYCIECZKA DO MYŚLIBORZA KLAS IIIGALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: ANDRZEJKI W KLASIE IIC

Andrzejki to stara tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. Według dawnych wierzeń ten dzień miał magiczną moc, gdyż uchylał wrota do nieznanej przyszłości.
W zaczarowany wieczór wróżb 27 listopada 2015 roku przenieśli się uczniowie z klasy 2c. Spotkanie andrzejkowe rozpoczęło się od słów: "Andrzeju nasz dobrodzieju dobrą wróżbę daj". Dzieci zapoznały się z tradycją wieczoru andrzejkowego. Na przyjęciu pojawiły się "Cyganki" (uczennice klasy 6 "b": Agnieszka Trapczyńska, Hanna Rataczak, Laura Bonowska i Weronika Kapka), które przy pomocy rekwizytów przepowiadały dzieciom przyszłość, m.in. jaki zawód będą wykonywać, gdzie udadzą się w podróż, czy też czego powinny się wystrzegać. Nie zabrakło ustawiania bucików i wróżenia z atramentu. Uczestnicy zabawy wróżyli sobie też, przebijając szpilką balony z wróżbami. Czas pomiędzy wróżbami urozmaicały zabawy przy piosenkach z repertuaru dziecięcego.
Andrzejkowe zabawy dostarczyły wszystkim uczestnikom wielu niezwykłych przeżyć i emocji.

N. Kur - Olszyna

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: NASZA SZKOŁA NAJLEPSZA W MIEJSKIM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO!!!!

Dnia 09.11.2015r. odbył się XIV Miejski Konkurs Języka Angielskiego dla klas IV-VI zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie oraz wydawnictwo Macmillan. Naszą szkołę reprezentowali: Zuzanna Płonka, Nikola Laskowska oraz Maciej Ruszkiewicz.
Zadaniem uczestników było rozwiązać test leksykalno-gramatyczny składający się z pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. Konkurs Patronatem Honorowym objął Prezydent Miasta Stargard Szczeciński, Pan Sławomir Pajor. W jego imieniu Pani Ewa Onderek - z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji wręczyła nagrody oraz dyplomy.
Niezmiernie miło nam poinformować, iż Mistrzem Języka Angielskiego Szkół Podstawowych został Maciej Ruszkiewicz! Również w klasyfikacji grupowej nasi uczniowie wywalczyli pierwsze miejsce!

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

A. Sowa

Dodane: Środa 2 grudnia 2015Wiadomość: WYRÓŻNIONE PRACE PLASTYCZNE

W DNIU TRADYCJI uczniowe klas I-III wykonali prace plastyczne na temat "Polska-moja wolna ojczyzna". Najciekawsze rysunki wykonali:

Fabian Kuleta kl. Ic
Dawid Świniarski kl. IIIb
Wiktor Dębiński kl. Ie
Amelia Łaszczuk kl. Ie
Zuzia Komorowska kl. IA
Weronika PAncerska kl. IA
Franek Smółka kl. IIIc
Weronika Domańczyk kl. IIIc
Gabrysia Gniado kl. IIA
Nikola Kulasiewicz kl. IIa
Joanna Mierzwa kl. IIc
Amelia Dec kl. Id
Marta Babula kl. Ib
Julia Chachuła kl. IIIA
Natalia Klimczak kl. Ib
Tomasz Cybulski kl. IIB
Maciej Dunianazar IIb
Hanna Kos kl. IIIA

Prace można obejrzeć na gazetce ściennie przy sali nr 2.

Dodane: Poniedziałek 30 listopada 2015Wiadomość: WF Z KLASĄ W SP 6!!!

Niezmiernie miło nam poinformować, że Nasza szkoła przystąpiła do III edycji Ogólnopolskiego Programu pt.: „WF z Klasą”, którego przewodnim hasłem w roku szkolnym 2015/2016 jest „Przewrót na WF- ie”.

O programie
WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Zdrowia. Działania w roku szkolnym 2015/2016 realizowane są przy wsparciu PGNiG.

Co robimy?
Program WF z Klasą wspiera nauczycieli wychowania fizycznego i inspiruje ich do prowadzenia bardziej atrakcyjnych i innowacyjnych lekcji. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe – mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wierzymy, że to najlepsza droga do zwiększenia aktywność dzieci i młodzieży oraz podniesienia prestiżu WF-u i frekwencji na lekcjach. WF z Klasą to: • WF dla każdego: aktywizujemy uczniów mniej sprawnych, promujemy równe traktowanie chłopców i dziewczynek, uczniów z chorobami cywilizacyjnymi, z niepełnosprawnościami; to WF, który wyrównuje szanse dzieci i młodzieży w dostępie do atrakcyjnej oferty zajęć • Sportowy region: otwieramy szkołę i promujemy ją jako lokalne centrum sportowe; angażujemy nauczycieli innych przedmiotów, włączamy rodziców; rozwijamy współpracę z Orlikami i obiektami sportowymi • Sport rzeźbi charakter: sport to również współpraca, zespołowość, zasady fair play; budowanie kompetencji społecznych, kształtowanie charakteru i poczucia własnej wartości • Moda na zdrowie: promujemy zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie oraz rewolucję w szkolnych sklepikach; wspieramy nauczycieli WF-u w realizacji edukacji zdrowotnej.

Dlaczego to robimy?
Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Badania wskazują, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Jesteśmy przekonani, że lekcje WF prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego zjawiska. Kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu jest tak samo ważnym zadaniem szkoły, jak uczenie samodzielnego myślenia. Szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów w kilku wybranych dyscyplinach. Jeśli lekcje WF są monotonne lub wiążą się z nadmiernym stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na całe życie zniechęcić do aktywności ruchowej. Nasz program pokazuje, że WF może być przyjemnością dla każdego. Podkreślamy, że wychowanie fizyczne to nie tylko sport, ale również zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie. WF to również przestrzeń budowania kapitału społecznego. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2015/2016 „Rokiem Otwartej Szkoły”. W programie WF z Klasą od kilku lat otwieramy szkołę poprzez WF, włączając społeczność szkolną i lokalną w sportowe życie szkoły.

Co w programie?

Wuefiści wspólnie z uczniami mogą wybierać spośród siedmiu zadań i dwóch ścieżek edukacyjnych. Działania zaczynają od SOS-u - Sportowego Okrągłego Stołu, czyli ogólnoszkolnej debaty na temat ulepszenia lekcji WF. Flagowym zadaniem w semestrze letnim jest realizacja Lokalnej Akcji Sportowej (LAS-u), do której włączają rodziców, uczniów, sąsiednią szkołę lub obiekty sportowe z regionu. Każda szkoła w programie prowadzi bloga, na którym publikuje relacje z działań.

Zadania szkół w programie:
1. Sportowy Okrągły Stół (SOS). Zorganizujcie szkolną debatę dotyczącą udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Porozmawiajcie o tym, jakie oczekiwania mają uczniowie, a jakie nauczyciele. Wspólnie wybierzcie zadania do realizacji w programie.
2. Lokalna Akcja Sportowa (LAS). Istotą LAS-u jest włączenie do działań społeczności lokalnej lub innej, zaprzyjaźnionej szkoły. Możecie sami zorganizować sportowe wydarzenie lub aktywnie włączyć się w większą akcję ogólnopolską (np. Polska biega, Polska na rowery).
3. Każda szkoła wybiera jedno zadanie w semestrze (dwa zadania w roku szkolnym) lub jedną całoroczną ścieżkę edukacyjną. Zadania i ścieżki edukacyjne odzwierciedlają cele i misję programu WF z Klasą:
- Rozruszaj rodziców
- WF dla dziewczyn
- Ruch na lekcjach i aktywne przerwy
- Wsparcie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
- WF dla mniej wysportowanych
- Odwrócona lekcja
- Sprawdzaj postępy i predyspozycje
- TIK na WF-ie
- WF poza szkołą / salą gimnastyczną
- Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne
- Sport receptą na sukces
4. Dokumentacja działań na blogu. Blog to rodzaj strony internetowej zawierającej odrębne, uporządkowane chronologicznie wpisy (sportowa kronika szkoły).
To promocja dla szkoły, a dla wszystkich źródło dobrych praktyk. W naszym programie nauczyciel zakłada konto na specjalnej platformie i opisuje podjęte w szkole działania związane z wykonywaniem zadań programowych. Wpisy są komentowane przez innych uczestników. Moderatorzy WF-u z Klasą czytają wpisy, komentują, zamieszczają wskazówki i wybierają najciekawsze z nich, tworząc tym samym zbiór Dobrych Praktyk – rozwiązań zasługujących na szczególną uwagę.
WF z Klasą istnieje od września 2013r. Od początku trwania programu łącznie było z nami blisko 3000 szkół, 10 000 nauczycieli i 400 000 uczniów z całej Polski – razem zmieniamy WF na lepsze i kształtujemy zdrowe nawyki na całe życie.
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą chcą dołączyć do naszej rewolucji.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania szkolnego bloga, na którym będą zamieszczane opisy działań w ramach Programu "WF z Klasą, a także wszystkie inne informacje sportowe.

BLOG SP nr 6 - WEJDŹ

Dodane: Piątek 15 listopada 2015Wiadomość: DZIEŃ TRADYCJI - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Wyobraźcie sobie, że ktoś zabiera Wam dom i mówi, że odtąd ten dom należy do niego. W domu tym zaczynają obowiązywać inne zwyczaje - nie można posługiwać się mową, której nauczyliście się, jako dzieci, nie można czytać znanych i lubianych książek, nie można się bawić i spotykać z przyjaciółmi. Ten obcy ktoś zaczyna coraz bardziej się panoszyć, rządzić, wprowadzać dziwne, obce zwyczaje. Ich nieprzestrzeganie grozi rozłąką z rodziną, biciem, poniżaniem. I chociaż to bardzo nieludzkie, tak się na świecie dzieje. Tak też wydarzyło się w Polsce. Długie 123 lata nasza Ojczyzna czekała na wolność. Niepodległość przyszła wraz z zakończeniem I wojny światowej. Polacy postanowili, że co roku 11 listopada święcić będą to niezwykłe wydarzenie. Tego dnia szkoły i urzędy są zamknięte, a w miastach odbywają się uroczystości upamiętniające rocznicę odzyskania niepodległości.
W przeddzień tych obchodów lekcje w szkole przybrały inną formę. Uczniowie klas młodszych wzięli udział w konkursie plastycznym "Polska - moja wolna ojczyzna". Klasy IV, V i VI uczestniczyły w maratonie wiedzowo - artystycznym, w ramach którego uczniowie m.in.: obejrzeli najciekawsze prezentacje przygotowane przez kolegów i koleżanki z najwyższych klas - "Sylwetki ludzi, którym zawdzięczamy wolność", "Historia odzyskania niepodległości", wzięli udział w kwizie, "Czy znasz historię swojej Ojczyzny?", wykonali prace plastyczne pt. "Uwięziony ptak nie śpiewa", przygotowali wstęgi narodowe, poznali polskie pieśni patriotyczne.
Zajęcia w takiej formie dają uczniom wiele satysfakcji, sprzyjają rozwijaniu twórczego myślenia, zdobywaniu wiedzy poprzez działanie, a przede wszystkim spełniają wymagania podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

K. Kuchta

GALERIA ZDJĘĆ

Dodane: Czwartek 12 listopada 2015Wiadomość: PROMUJEMY MODĘ NA NIEPALENIE!

Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w powiatowym konkursie pt. "Moda na niepalenie" w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.
Konkurs zorganizowany został przez: Powiat Stargardzki, Komendę Powiatową Policji w Stargardzie Szczecińskim oraz Państwową Inspekcją Sanitarną w Stargardzie Szczecińskim. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogu palenia wyrobów tytoniowych. Uczniowie mieli za zadanie napisać krótki utwór (np. wiersz, fraszkę, satyrę) nawiązujący do celu konkursu.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 6 listopada 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim. Wśród finalistów w kategorii szkół podstawowych II miejsce zajął Maciej Szmit z klasy Vb. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Maja Marczuk z klasy IVb i Igor Baran z klasy IVa.
Laureaci konkursu otrzymali oprócz dyplomów atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in. pamięć zewnętrzną 500 GB, odtwarzacze mp3, książki)

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

A. Siwiec

Nie pal papierosów!
Gdy papierosa się zapala.
Dymek z niego się wyzwala.
Gaz trujący w płuca wchodzi
i organizmowi szkodzi.
A za lat 20 draka.
O mój Boże ja mam raka.
U palacza cera szara,
zmarszczki, pryszcze, ale siara.

Gdyby kasę tą odkładać.
W Mercedesa mógłbyś wsiadać.
Lub wakacje mieć co roku
by długo cieszyć się z życia uroku.

Więc weź ten wiersz do swego serca
bo palenie miliony ludzi uśmierca.
Nie pal papierosów wcale.
I zachowuj się dojrzale.

Maciej Szmit kl. Vb


Kiedy palisz papierosy -
śmierdzą ciuchy oraz włosy.
Kaszel męczy - gadać szkoda...
Czy to taka ma być moda?
Powoduje to choroby,
Każdy przecież chce być zdrowy!
Lepszy rower, rolki, piłka
Od małego choćby dymka.
Nording walking i siłownia,
Jabłko, gruszka, choćby woda-
Taka niech panuje moda!

Igor Baran kl. IVa

Pewnego razu szła pani z panem
piękny wtedy był poranek.
Pani wesoła i uśmiechnięta
A pan posępną minę miał.
Pani odeszła zbierać kasztany,
A pan z okazji skorzystać chciał...
wziął papierosa no i zapalił.
Pani wróciła. Gdy zobaczyła,
co dzieje się, tak powiedziała:
"Od teraz nowa moda trwa
moda na niepalenie ta"
Pan zawstydzony wyciągnął papieros,
wyrzucił do kosza i nigdy nie palił już.
A panią za rękę wziął
i dalej na spacer poszedł z nią.

Maja Marczuk kl. IVb

GALERIA ZDJĘĆ

Dodane: Czwartek 12 listopada 2015Wiadomosć: WIZYTA U SZALONEGO PROFESORA

Czy widzieliście kiedyś studnię bez dna, nieskończoność od środka, tańczące śrubki, wirujące ściany domu?
Czy zastanawialiście się, jak działa oko, ucho, mózg? A może chcielibyście zobaczyć kogoś, kto płonie, a nie ulega poparzeniu, zamarzającego w sekundę banana albo wybuch, który nikogo nie rani?
A znacie te trudne słowa: dyfrakcja, polaryzacja, miraż? To wszystko i jeszcze więcej poznacie w Miasteczku Nauki mieszczącym się w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
Po wiedzę do tego właśnie miejsca udali się uczniowie klasy V a i V b. Zwiedzający mogli w bezpiecznych warunkach przeprowadzać doświadczenia, badać ciekawe zjawiska, poznawać nieznane z różnych dziedzin nauki. Doświadczenia te dotyczyły nauk przyrodniczych i społecznych. Zaskakujące okazało się spotkanie z Szalonym Profesorem, który w niezwykły sposób opowiedział o równie niezwykłym ciekłym azocie i ekstremalnie niskich temperaturach. Wykładowi towarzyszyły wybuchy, płomienie, opary dymu.
Zdjęcia pokazują, że warto było doświadczyć tej niezwyklej lekcji.

K. Kuchta

GALERIA ZDJĘĆ

Dodane: Piątek 6 listopada 2015Wiadomosć: WARSZTATY ŚWIECOWE

29 października w naszej szkole odbyły się warsztaty świecowe. Światło uspokaja, wycisza, koi zmysły i dostarcza ogrom estetycznych wrażeń... a ogromną satysfakcję i przyjemność sprawiają własnoręcznie zrobione świeczki.
Podczas zajęć produkcji świec, uczniowie zapoznali się z techniką ich wykonania, stworzyli własne świece z dodatkiem kolorów, zapachów i produktów wzbogacających ich wygląd.
Wykonane i opakowane świece uczestnicy zabrali ze sobą do domu, zapewniając, że będą główna dekoracją ich świątecznych stołów.

M. Osak-Fidelus

GALERIA ZDJĘĆ

Dodane: Piątek 6 listopada 2015Wiadomosć: DZIEŃ TRADYCJI W SZKOLE

Listopad w tradycji słowiańskiej i chrześcijańskiej jest miesiącem zadumy nad przemijaniem. Nastraja nas do niej Dzień Wszystkich Świętych, następujące po nim Zaduszki oraz przyroda, która powoli szykuje się do zimowego snu. Jest to czas zapalania zniczy na grobach naszych zmarłych bliskich, wspominania ich dokonań za życia, upamiętniania wielkich ludzi, którzy zmieniali świat, tworzyli historię. Warto w tym czasie poznawać wierzenia naszych przodków, przypominać polskie zwyczaje i tradycje.

Pamiętając o tym, piątkowy dzień w szkole nauczyciele postanowili zorganizować inaczej, niż zwykle. Zadaniem poszczególnych klas było zaliczenie Maratonu tradycji po salach. W każdej na uczniów czekały inne zadania. W sali polonistycznej prezentacja "Historia Dnia Wszystkich Świętych" przybliżyła uczniom wiedzę o tym chrześcijańskim święcie, a ma ono długą tradycję - sięga IV w n.e. Uczniowie dowiedzieli się, że wywodzi się z czci oddawanej męczennikom, którzy tracili swoje życie dla wiary w Chrystusa. Z czasem zaczęto czcić świętych, a 2 listopada stał się dniem modlitwy za dusze wszystkich zmarłych. Zwyczaje chrześcijańskie przeplatały się z wierzeniami dawnych Słowian. W święto Dziadów Jesiennych palono ogniska na cmentarzach, by ogrzać zmarłych, organizowano uczty, by przybywające na ziemię dusze nie głodowały, na rozstajach dróg palono "grumadki"- drewniane polana. Obchody służyły przede wszystkim nawiązaniu kontaktu z przebywającymi w Nawii duchami zmarłych przodków i zasięganie u nich rad. Dusze wzywano także podczas obrzędu, odbywającego się w opuszczonym miejscu kultu lub na cmentarzu. Obrzędowi przewodniczył Guślarz, wzywający dusze zmarłych, aby powiedziały, czego potrzeba im do osiągnięcia zbawienia i aby posiliły się z żywymi. Do tego zwyczaju nawiązuje Adam Mickiewicz w cyklu dramatów Dziady. Dzisiaj tradycja chrześcijańska miesza się z pogańską, stąd znicze na grobach, modlitwa, wspominanie zmarłych.
W kolejnych salach na uczniów czekały: zadania plastyczne, kwiz wiedzy o Dniu Wszystkich Świętych, zabawa językowa, prezentacja sylwetek świętych, zawody sportowe. Podczas zajęć zwracano uwagę, że polska tradycja obchodzenia tego święta jest przepełniona refleksją, zadumą, modlitwą i odwołuje się do wartości chrześcijańskich.

W Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie dominuje zabawa. Swój początek bierze 31 października 1920 r., kiedy to w mieście Anoka w stanie Minnesota odbyła się pierwsza w Stanach Zjednoczonych parada mieszkańców przebranych w kolorowe stroje popularnych postaci. W kolejnych latach pochód organizowano corocznie 31 października. W roku 1937 Anokę ogłoszono światową stolicą Halloween. Pod koniec XX wieku tradycja trafiła do Środkowej i Wschodniej Europy.
Zabawa nikomu nie zaszkodzi, jednak zawsze pamiętajmy w pierwszej kolejności o rodzimych świętach, znajmy i szanujmy polskie tradycje. W tej kulturze wyrastaliśmy, z niej możemy być dumni.

K. Kuchta

GALERIA ZDJĘĆ

Dodane: Poniedziałek 2 listopada 2015Wiadomość: WYCIECZKA KLAS IV DO MAŁKOCINA

We wtorek, 21 października, uczniowie klas czwartych uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Centrum Edukacji Przyrodniczej US w Małkocinie.
W ramach prowadzonych zajęć plastycznych pt. "W każdym tkwi artysta" przeprowadzone zostały warsztaty ceramiczne. Dzieci miały możliwość obcowania z gliną ceramiczną - surowcem tanim, łatwo dostępnym, prostym w obróbce, a równocześnie jak żaden inny dający człowiekowi poczucie stwarzania. Następnie wzięły udział w zajęciach przyrodniczych prowadzonych przez kadrę naukową Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzieci przeprowadziły eksperyment - doświadczenie laboratoryjne - izolacja i rozdział barwników roślinnych. Nie obyło się oczywiście bez zabawy, integracji międzyklasowej. Pogoda dopisała, więc wyjazd zakończył się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Pobyt w Małkocinie był bardzo interesujący.

D. Kocoń

GALERIA ZDJĘĆ

Dodane: Poniedziałek 2 listopada 2015Wiadomość: HALLOWEEN W KL. IB

Na języku angielskim realizuję lekcje kulturowe o tematyce Halloween. Ujmuję je zresztą w planach dydaktycznych, podobnie jak zajęcia Christmas, Bonfire Night, Easter, Thanksgiving czy Dniu Św. Patryka. Uczniowie uczą się o korzeniach Halloween, z wypiekami na twarzy słuchają o tradycjach, a słówka zupełnie same wchodzą im do głowy. Piosenki, prezentacje, gadżety i kolorowe flashcards dodatkowo uatrakcyjniają zajęcia.
Moi uczniowie wiedzą, że tradycja Halloween przyszła do nas zza oceanu w latach 90-tych ubiegłego wieku i nie jest naszym świętem. Lekcja kulturowa wprowadzająca w zwyczaje krajów anglojęzycznych sprawiła im dużo radości i uśmiechu. A przecież w wychowaniu o to chodzi, aby dostarczać dzieciom powodów do radości i zabawy.

A. Jaźwińska

GALERIA ZDJĘĆ

Dodane: Piątek 30 października 2015Wiadomość: NASZE KOŁO TURYSTYCZNE - NAJLEPSZE!

Grupa "Wędrowniczki" z wielką radością przyjęła wiadomość o zdobyciu dyplomu i nagrody książkowej za Najaktywniejsze szkolne koło turystyczne w roku 2014/15.

Gratulacje!


A. Chwesiuk

GALERIA ZDJĘĆ

Dodane: Piątek 30 października 2015Wiadomość: WARSZTATY TKACKIE

Lekcja w muzeum uczniów klasy IIIa to warsztaty z tkactwa. Po zapoznaniu się z rodzajami materiałów, rozpoznaniu stroju z jakiego został uszyty - uczniowie przystąpili do samodzielnego tkania na krośnie. Każdy miał możliwość utkać: zakładkę do książki, opaskę, a nawet mini krawat czy małą muszkę. Zajęcia bardzo atrakcyjne podczas, których uczniowie mogli poznać zapomnianą już technikę tkania materiałów. A co nam się udało utkać, proszę obejrzeć zdjęcia...

A. Chwesiuk

GALERIA ZDJĘĆ

Dodane: Piątek 30 października 2015Wiadomość: LEKCJA MUZYCZNA

Lekcja muzyczna dla klas I-III na wesoło, tanecznie i śpiewająco. Bawili się nie tylko artyści, ale także dzieciaczki - oj, działo się...

A. Chwesiuk

GALERIA ZDJĘĆ
Dodane: Piątek 30 października 2015

Wiadomość: ŚLUBOWANIE KLAS I

14 października 2015r. wszyscy pierwszoklasiści zostali mianowani na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły.
Pasowanie było bardzo piękną, dla niektórych wzruszającą imprezą.
Wszystkim nowym uczniom i ich bliskim samych cudownych chwil w szkolnej rzeczywistości!GALERIA ZDJĘĆDodane: Piątek 23 października 2015

Wiadomość: WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 16 października odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Tradycyjnie poprzedziła je kampania wyborcza, podczas której wszyscy kandydaci mieli możliwość zaprezentowania najważniejszych punktów swojego programu na plakatach wyborczych.
Na koniec Komisja Wyborcza po rzetelnym podliczeniu głosów wyłoniła skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016.

Przewodniczący SU:
Maciej Ruszkiewicz


Zastępcy przewodniczącego:
Aleksandra Kalinowska,
Paulina Kucharczyk

Laura Bonowska
Członkowie SU:
Aleksandra Wasylewicz
Łukasz Brodowski
Kornelia Ślusarczyk
Maja Chmara
Joanna Mędyk
Inez Szałaj
Karolina Wiśniewska
Paweł Karpiuk
Eryk Gnitecki
Adam Olszewski
Maja Sławęcka
Patrycja Pieńkowska

Opiekunami SU są panie: Anna Sowa, Natalia Kur-Olszyna, Agata Olejnik

GALERIA ZDJĘĆ

Dodane: Środa 21 października 2015

Wiadomość: RAJD "NA PIECZONEGO ZIEMNIAKA"

17 października odbył się rajd "Na pieczonego Ziemniaka", którego celem było poznanie historii, kultury, zabytków i walorów przyrodniczo - krajoznawczych Ziemi Stargardzkiej, promocja turystyki, krajoznawstwa i rekreacji, towarzyskie spotkanie na szlakach turystycznych.
Trasa liczyła ok. 12km, rozpoczęła się od ul. Sienkiewicza - niebieski szlak Anny Jagiellonki - Grzędzice - czarny szlak "Grzędzicki" - PKP Grzędzice Stargardzkie - droga przy torowisku - droga leśna - Miedwiecko - szlak zielony "Miedwiański" - Zieleniewo plaża - Zieleniewo. Tu wszyscy turyści po trudach i niewielkim zmęczeniu z radością piekli kiełbaski, które smakowały znakomicie. Każdy uczestnik otrzymał breloczek i wklejkę do książeczki turystycznej zdobywając kolejne punkty.
Po wspólnych zabawach grupa "Wędrowniczki" kontynuowała rajd aż do Lipnika pokonała w sumie trasę około 20 km.- wielki podziw i gratulacje.

Jesteście wielcy Trzecioklasiści- z turystycznym pozdrowieniem!!!!

A. Chwesiuk

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: ZABAWA DLA DZIECI Z RODZICAMI

By zintegrować zespół klasowy i umożliwić rodzicom lepsze poznanie się, wychowawczyni klasy Ib zorganizowała wspólne zajęcia. Celem tego spotkania było również budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych, pobudzenie kreatywności, aktywności i spontaniczności uczestników.
By osiągnąć taki cel, sięgnęła po scenariusz imprezy "Ćwierćland". Oprócz walorów dydaktycznych i wychowawczych, zajęcia te były dla uczestników gwarancją świetnej zabawy.
Na kilka dni przed planowaną imprezą uczestnicy zostali losowo podzieleni na cztery grupy. Każda otrzymała swój kolor: żółty, zielony, niebieski, czerwony.
W dniu imprezy uczniowie przebrani w stroje odpowiedniego koloru zajęli swoje kąty sali. Każda grupa miała do dyspozycji materiały dekorujące "ich kraj". Po głośnym odczytaniu kolejnych części Bajki o Ćwierćlandzie uczestnicy przystępowali do wykonania następujących zadań dla krajów: przygotowanie strojów, odśpiewanie hymnu swojego kraju, wymyślenie swojego okrzyku i gestu, przedstawienie za pomocą pantomimy ulubionej zabawy, zatańczenie narodowego tańca i ułożenie jadłospisu. Zabawie towarzyszyła muzyka. Po upływie wyznaczonego czasu kraje dokonywały prezentacji na środku sali.
Impreza zakończyła się wspólnym tańcem i pożegnalnymi gestami. Wszyscy świetnie się bawili, a dzieci długo przeżywały to wydarzenie.

Anna Jaźwińska

GALERIA ZDJĘĆ

Dodane: Wtorek 13 października 2015

Wiadomość: DYSKOTEKA W KLASIE IVA

W poniedziałek 28.09 dziewczynki klasy 4a przygotowały imprezę z okazji Dnia Chłopaka. Były wspólne tańce, muzyka, zabawa i moc konkursów. Każdy chłopiec został obdarowany, czym...? A to już nasza klasowa tajemnica :)

D. KocońGALERIA ZDJĘĆ

Dodane: Środa 7 października 2015

AKTUALNOŚCI


Wiadomość: WYCIECZKA KL. IIIa

25 września uczniowie klasy IIIa wraz z rodzicami wybrali się do Dłuska na "Spotkanie z przyrodą". Zajęcia w plenerze w przepięknym Ińskim Parku przeprowadziła pani Dorota, właścicielka ośrodka.
Poszukiwanie oznak jesieni, wykonywanie zadań o zróżnicowanym stopniu trudności, rozpoznawanie drzew, poszukiwanie żaby - maskotki, układanie słów piosenki do dowolnej melodii i zaprezentowanie bajki z wykorzystaniem przyrodniczych eksponatów wymagało od każdej drużyny wykazaniem się wielką inwencją twórczą. Wszystkie drużyny wspaniale poradziły sobie ze wszystkimi zadaniami.
Wspólny wyjazd integracyjny zakończył się pieczeniem kiełbasek przy ognisku, zabawami z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego. Zarówno dzieci jak i rodzice wrócili w wyśmienitych humorach, planując kolejny wyjazd.

GALERIA ZDJĘĆ

A. Chwesiuk

Dodane: Środa 7 października 2015

Wiadomość: ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Nasza szkoła uczestniczyła w akcji V Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 25 września 2015 r. pod hasłem Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!
Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.
Uczniowie klasy IIIa zaprosili do zabawy chętnych rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły do wspólnej zabawy. Zadaniem uczestników było rozwiązanie w ciągu jednej minuty prostych, troszeczkę trudnych przykładów na mnożenie i dzielenie.

Uczestnikom, którym udało się rozwiązać bezbłędnie działania uczniowie wręczali pamiątkowe Certyfikaty
MT EXPERT CERTIFICATE
zdał/a pomyślnie egzamin z TABLICZKI MNOŻENIA
i uzyskał/a tytuł MT EXPERT
podczas V Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia - 25.09.2015
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Brzechwy
w Stargardzie Szczecińskim.


Koordynatorem przedsięwzięcia była pani Danuta Kocoń.

A. Chwesiuk

Dodane: Wtorek 6 października 2015

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: BRAWO DZIEWCZYNY!

Dziewczynki z klas IV i V wzięły udział w Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP i zajęły III miejsce! Gratulujemy!

E. Jaruzel

Dodane: Wtorek 6 października 2015

Wiadomość: TO JUŻ 22 "SPRZĄTANIE ŚWIATA"!

"Wyprawa - poprawa" - pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania świata - Polska. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny brali w niej udział.
Sprzątanie Świata jest przedsięwzięciem, w którym biorą udział wszyscy, którym nie jest obojętny los i wygląd naszej planety. Pomaga ono w kształtowaniu postaw, które w przeszłości powinny stać się stylem naszego życia.
Przed sprzątaniem wszyscy uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę dbania o środowisko naturalne oraz zasady postępowania z odpadami. Prowadzono rozmowy na zajęciach z wychowawcą oraz przyrodzie. Wreszcie zaopatrzeni w rękawice i worki na odpady uczestnicy akcji wyruszyli aby uprzątnąć teren w pobliży szkoły.
Śmieci było dużo, worki ciężkie... ale opłacało się! Aż przyjemnie było popatrzeć na efekty naszej pracy – zapełnione worki i czystą okolicę.
Mamy wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji.

A. Sowa

GALERIA ZDJĘĆ

Dodane: Środa 30 września 2015

Wiadomość: ...I SIĘ ZACZĘŁO :)

Przedstawiamy galerię zdjęć z uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016
Dodane: Sobota 5 września 2015

GALERIA ZDJĘĆ

Wiadomość: WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY 2015/2016

Mamo, Tato, przygotuj dla swojego pierwszaka:

Dodane: Poniedziałek 27 lipca 2015 (15:24)

Wiadomość: WYCIECZKA KLAS II DO KLINISK

17. 06. 15r. uczniowie klas II wraz z wychowawczyniami wyjechali do Ośrodka Edukacyjnego w Kliniskach na spotkanie Lata w lesie. Było to ostatnie spotkanie uczniów realizujących zadania z programu "Cztery pory roku w lesie".
Po obejrzeniu filmu dot. roślin, życia zwierząt - ich zwyczajów, uczniowie udali się do lasu na poszukiwanie oznak lata. Było to również sprawdzenie wiadomości dzieci; Czy potrafią nazwać i rozpoznać drzewa, ich owoce i narysować je? Na zakończenie każdy uczeń miał do rozwiązania test sprawdzający wiedzę o lesie, jego mieszkańcach i roślinności. Za poprawne odpowiedzi otrzymają dyplom "Młodego leśnika". Każda klasa miała również wspólnie wykonać klasowy zielnik.
Wszyscy otrzymali wspaniałe upominki. Nie odbyło się oczywiście bez ogniska i kiełbasek. Pogoda sprzyjała także wspaniałym zabawom na leśnym placu zabaw. Wzbogaceni o nową wiedzę, pełni wrażeń, zadowoleni wrócili do szkoły.

A. Chwesiuk

GALERIA ZDJĘĆ

Dodane: Piątek 17 lipca 2015 (14:18)

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

STYCZEŃ 2015LUTY 2015MARZEC 2015KWIECIEŃ/MAJ 2015CZERWIEC 2015


O szkoleO patronieSymbole szkołyPracownicySukcesyDyrekcjaGrono pedagogicznePielęgniarka szkolnaOgłoszenia dla rodziców

 

ROZKŁAD DZWONKÓW

8.00 - 8.45
8.50 - 9.35
9.45 - 10.30
10.40 - 11.25
11.40 - 12.25
12.40 - 13.25
13.30 - 14.15
14.20 - 15.05
15.10 - 15.55
16.00 - 16.45ZEBRANIA Z RODZICAMI

11.05.2016 godz. 17.00
- kl. I-VI

DODATKOWE
DNI WOLNE


02.05.2016
27.05.2016
17.06.2016

KALENDARIUM

11.06.2016
- festyn szkolny

24.06.2016
- zakończenie roku szkolnego


 
 
STREFA RODZICA