Znajdziecie tu Państwo szereg informacji dotyczących naszej placówki. Życzymy miłego zwiedzania. :)

  WsteczOBNIŻENIE WIEKU OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Szanowni Państwo,
Ustawa o systemie oświaty wprowadza obniżenie wieku obowiązku szkolnego.
W latach 2009-2011 decyzja o rozpoczęciu nauki w szkole przez dziecko 6-letnie należy do Rodziców.
Od 1 września 2012 zostanie wprowadzony obowiązek szkolny dla wszystkich 6-latków.

Dyrektor szkoły podstawowej może przyjąć Wasze dziecko do szkoły, jeżeli:
- było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
- szkoła posiada warunki organizacyjne.

Jeżeli Wasze dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym (w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego) warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest pozytywna opinia o możliwości rozpoczęcia przez dziecko spełniania obowiązku szkolnego, wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


Jeżeli Państwa dziecko rozpocznie naukę w szkole 1 września 2009r. to będzie się uczyło wg nowej podstawy programowej dostosowanej do indywidualnego rozwoju każdego dziecka.

Szkoła zapewni:

- ciekawe i skuteczne metody pracy z dzieckiem,
- przyjazny klimat,
- wyposażenie sali sprzyjające nauce i zabawie,
- naukę języka obcego i zajęcia pozalekcyjne,
- rozwój zdolności i zainteresowań dziecka,
- opiekę w świetlicy,
- standardy odpowiadające opiece przedszkolnej, a dzieckiem zaopiekuje się przyjazny i dobrze przygotowany nauczyciel.Jeżeli Wasze sześcioletnie dziecko od 1 września w roku 2009 nie będzie uczniem szkoły, będzie miało obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej).

Przedszkole zapewni:

- wspomaganie rozwoju i wyrównanie szans edukacyjnych,
- wcześniejsze odkrywanie zdolności,
- wsparcie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego,
- dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- ciekawe i atrakcyjne zajęcia oraz zabawy.

Wykwalifikowani nauczyciele przedszkola pomogą Wam w podjęciu decyzji, czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej w wieku sześciu lat.

Decyzja należy do Państwa, pomóżcie swojemu dziecku w dobrym starcie edukacyjnym.

www.kuratorium.szczecin.pl