Adres naszej szkoły: ul. Armii Krajowej 1, 73-107 Stargard Szczec., tel. 091 576-07-68, e-mail: spnr6stargard_xl@wp.pl
 
 
 


PRACOWNIE KOMPUTEROWE - EFS

"PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Celem EFS jest udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Aktualnie nasza szkoła posiada trzy pracownie komputerowe.
Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) pracownie w sali 9 i 42 to łącznie 20 nowoczesnych komputerów, 2 skanery, 2 serwery, 2 drukarki laserowe, 2 komputery przenośne (laptopy), 2 projektory.
Podobnie wyposażone jest multimedialne centrum informacyjne (MCI) znajdujące się w bibliotece. Są to 4 stanowiska komputerowe, oprogramowanie oraz wielofunkcyjne urzązenie sieciowe. MCI również współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Pracownie komputerowe i ICIM umożliwiają:

* przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów,
* umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania technologii informacyjnej, informatyki i innych przedmiotów,
* wdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji oraz promowanie różnych form komunikacji z wykorzystaniem lokalnej i globalnej sieci komputerowej,
* umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym,
* pomoc w pracy wychowawczej szkoły poprzez wspieranie procesów integracji uczniów,
* podniesienie jakości edukacji w kontekście możliwości wynikających z członkostwa w UE,
* promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora).

Jesteśmy przekonani, że otrzymany przez placówkę sprzęt dobrze przysłuży się uczniom naszej szkoły, pozwalając zdobywać przez nich tak ważne w codziennym życiu i pracy zawodowej informatyczne umiejętności.

 

O szkoleO patronieSymbole szkołyPracownicySukcesyDyrekcjaGrono pedagogicznePielęgniarka szkolnaSamorząd UczniowskiOgłoszenia dla rodziców