Znajdziecie tu Państwo szereg informacji dotyczących naszej placówki. Życzymy miłego zwiedzania. :)

  Wstecz
 
Menu

 

OGÓLNOPOLSKA AKCJA "WARTO BYĆ DOBRYM"



Nagrodę główną w szkole otrzyma uczeń, który zostanie wylosowany spośród finalistów konkursu reprezentujących poszczególne klasy w danej szkole. Finaliści z poszczególnych klas (po jednej osobie na klasę) to uczniowie najlepiej oceniani przez rówieśników ze społeczności danej klasy, spośród tych dzieci, które przystępując do akcji, zobowiążą się do wypełnienia zadań w trzech obszarach i te zobowiązanie zrealizują:

pomoc drugiemu człowiekowi (ja i bliźni)
zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną (ja i społeczność)
działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska (ja i świat).


Uczniowie muszą zadeklarować jakie dobre uczynki będą wykonywali w każdym z trzech wcześniej wymienionych obszarów, a pod ich deklaracją podpisuje się rodzic (deklaracje zostaną rozdane na zebraniach z rodzicami w dniu 7 lutego 2012).
Deklaracje są przechowywane przez wychowawcę klasy do zakończenia konkursu. W trakcie roku szkolnego uczniowie spełniają dobre uczynki. Część zadań realizują samodzielnie, część w grupie.
Na koniec roku, uczniowie wybierają reprezentanta klasy, który będzie finalistą konkursu w szkole, na podstawie własnych ocen, które z nich wykazało się największą aktywnością w czynieniu dobra.
Na zakończenie, na gali kończącej edycję akcji, to jest w czerwcu, jedno dziecko zostaje wylosowane i zostaje laureatem konkursu, pozostałe dzieci otrzymują tytuł członka klubu Oki. Klubu skupiającego tylko te dzieci w Polsce, które w trakcie roku wywiązały się z warunków konkursu.

ze strony akcji www.wartobycdobrym.pl

REGULAMIN KONKURSU
DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Więcej informacji na stronie www.wartobycdobrym.pl

Niech dobro stanie się modne
i będzie wartością, o której się mówi i się nie wstydzi...
bo "WARTO BYĆ DOBRYM"


•O szkoleO patroniePracownicySukcesyDyrekcjaGrono pedagogicznePielęgniarka szkolnaSamorząd UczniowskiRada RodzicówOgłoszenia dla rodziców

 
 
strona główna  Wstecz  Do góry