Adres naszej szkoły: ul. Armii Krajowej 1, 73-107 Stargard Szczec., tel. 091 576-07-68, e-mail: spnr6stargard_xl@wp.pl
 
 
 

NASZE PODSTRONY

KOŁO SKTK

GRUPA A i B

KLASA IA

 
 

 

"...Nie płaczcie nad moją nieobecnością, czujcie się blisko mnie i mówcie do mnie jeszcze. Będę Was kochał z Nieba, jak kochałem na Ziemi..."

Jan Paweł II

Na zawsze w naszych sercach!!!
 
 


Realizacja zadań programu "Szkoła bez przemocy"


POPIERAMY AKCJĘ
BYKOM STOP!!! EDUKURIER
 
 
SONDA
Kto odwiedza naszą stronę? Jesteś...

 
  

REALIZUJEMY PROGRAM
"OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI"


Uczniowie klasy IIa i IIb od stycznia 2012r. rozpoczynają realizację zadań z programu "Od grosika do złotówki" przygotowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy we współpracy z MEN i NBP. Program wdrażany jest w edukacji wczesnoszkolnej, realizowanej w formie kształcenia zintegrowanego w trakcie roku szkolnego, podczas obowiązujących zajęć dydaktycznych. Zgodne z założeniami nowej podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie "Od grosika do złotówki", obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną. Podejmowane w ramach Programu działania mają na celu:

- ukształtowanie u dzieci umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy też oszczędzaniu,
- umożliwienie uczniom poznawania świata finansów osobistych,
- wspomaganie ich samodzielności uczenia się,
- inspirowanie dzieci do realizowania własnych pomysłów,
- rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców w zakresie edukacji finansowej dziecka. Rodzice pełnią rolę konsultantów, dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej.

Po zakończeniu realizacji programu uczniowie przygotowani są do racjonalnego i świadomego dysponowania posiadanymi środkami finansowymi.
Jest to ważny aspekt z punktu widzenia wychowawczego, ponieważ posiadanie pieniędzy i ich wydawanie powinno:

- budować zaufanie między dorosłym a dzieckiem,
- uczyć racjonalnego wydawania pieniędzy,
- uczyć odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji.

Podsumowanie programu następuje podczas imprezy "Grosikowe wędrówki" zorganizowanej dla uczniów i rodziców w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności.

A. Chwesiuk

******

Planeta "Portfelik" - to kolejna podróż galaktyczna "Od grosika do złotówki".
Po zapoznaniu się z pojęciami awers, rewers, wartościami pieniędzy: monet i banknotów wykonaliśmy papierowe składanki - portfele. Wiemy już w jaki sposób i gdzie można przechowywać bezpiecznie pieniądze. W jaki sposób możemy zarobić swoje pierwsze kieszonkowe. Dowiedzieliśmy się także, że nie za każdą pracę otrzymamy zapłatę.

GALERIA ZDJĘĆ

 

O szkoleO patronieSymbole szkołyPracownicySukcesyDyrekcjaGrono pedagogicznePielęgniarka szkolnaSamorząd UczniowskiRada RodzicówOgłoszenia dla rodziców

 
 
 
STREFA NAUCZYCIELA